Gastteam

Gastteam

Gastteam wij kunnen toch ook op u rekenen? Zoals bekend is er op de zaterdagmorgen bij BSVV een gastteam dat van 08.00 tot 12.00 uur verschillende taken uitvoert.

Zoals gebruikelijk levert elk jeugdteam een zaterdagochtend van 08.00 tot 12.00 uur minimaal twee personen voor het gastteam. Met twee personen is de klus prima te klaren en bovendien een stuk gezelliger. Om 12.00 uur wordt men afgelost door het bestuurslid van dienst en de vrijwilligers van de seniorencategorie. Het kan voorkomen dat een gastteam dienst niet van 08.00-12.00 uur is, maar een afwijkende tijd kent.

Gezien de aanwas van nieuwe vrijwilligers in het afgelopen jaar hebben wij er vertrouwen in dat ook u als ouder/verzorger uw verantwoordelijkheid neemt. Dat is in het belang van ons allen en zeker ook van uw eigen kind. Voetbal is een teamsport, laat zien dat niet alleen uw kind maar ook U behoort tot het BSVV team. Wacht niet af tot u benaderd wordt door de altijd al voor uw kind klaarstaande jeugdleider maar meldt u bij deze leider aan voor het gastteam! Dat scheelt hen een hoop tijd die bijvoorbeeld besteed kan worden aan het laten voetballen van uw kind.

Vindt u het leuk bij te dragen aan het voetbalplezier van uw kind en wilt u dit vaker doen? Dan kunt u zich opgeven als vrijwilliger bij het bestuur- of commissielid van dienst of mailen. Ook kunt u bij hen terecht voor vragen en of opmerkingen over de werkzaamheden van het gastteam. Bedankt en veel plezier!

Werkzaamheden en handelingen gastteam

Procedure, rapportage en adressen bij ongevallen
Bij een gewoon ongeval of tijdens de wedstrijden op het sportcomplex volg procedure op zie: Medisch samenwerkingsverband (BMS)

Licht daarna altijd z.s.m. de BHV-er en het bestuurslid van dienst in.

Dekens en brancard zijn aanwezig in de bestuurskamer.

Vul het BHV-rapportageformulier in belangrijk voor de verzekering.

Vraag bij ambulancevervoer altijd naar welk ziekenhuis de patiënt heen gaat.

Adressen:

Naam Adres Plaats Telefoon
Huisartsenpost
Wilhelmina Ziekenhuis
UMCG
Europaweg-Zuid 1
Europaweg-Zuid 1
Hanzaplein 1

Assen
Assen
Groningen

0592-1120112
0592-325555
050-3616161

 

Wat is ook weer de bedoeling?
Het is de bedoeling dat de leider(s) van een aangegeven jeugdteam een gastteam levert voor de betreffende zaterdagmorgen. Dit kunnen de leiders zelf zijn, maar het heeft dus de voorkeur dat hij/zij twee ouders/verzorgers aanwijst van spelers uit het betreffende team. Het gastteam c.q. leiders van de aangewezen teams dienen bij verhindering zelf zorg te dragen voor vervanging. Men kan onderling ruilen met leden van andere aangegeven teams.

Men dient uiterlijk 08.00 uur aanwezig te zijn en men dient de dienst over te dragen aan de middagploeg met vermelding van eventuele bijzonderheden. Vanwege deze overdracht is men in principe nooit langer dan een halve dag gastteam. De middagploeg (kantinedienst) bestaat voor een deel uit seniorleden, zodat de werkzaamheden verdeeld zijn over de gehele vereniging.

Wie leveren een gastteam?
Bij de indeling is uitgegaan van tien competitie speelrondes. In principe levert een thuisspelend team de mensen voor het gastteam. Dit is echter geen vaste regel, omdat het speelschema nog wel eens wil veranderen. Mocht een team willen ruilen (bijvoorbeeld omdat het toch uitspeelt), dat kan dat. Dan moet men dit onderling regelen en doorgeven aan het bestuurslid jeugdzaken.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!