Contributie 2021 - 2022 - Samen Zijn Wij BSVV

Contributie 2021 - 2022

Contributie 2021 - 2022

Iedereen vindt het heel normaal dat het salaris aan het eind van de maand ontvangen wordt. Zo vinden wij het normaal dat de leden de contributie ook op tijd betalen. Contributie is een reglementaire en wezenlijke bijdrage van de leden tot het in stand houden van de vereniging. De vereniging heeft immers ook haar financiële verplichtingen, die zij op tijd moet nakomen.

Dat houdt in dat het lid dus zélf verantwoordelijk is voor tijdige betaling van de contributie!

Contributie BSVV per 1 juli 2017
Categorie Contributiebedrag
Kabouters Per jaar € 25,-
O8 t&m O12 Per jaar
Per kwartaal
€ 125,-
€ 31,25
O13 t&m O16 Per jaar
Per kwartaal
€ 135,-
€ 33,75
O17 t&m O19 Per jaar
Per kwartaal
€ 145,-
€ 36,25
Senioren (vrouwen en heren) Per jaar
Per kwartaal
€ 175,-
€ 43,75
BSVV 35+ Per jaar
Per kwartaal
€ 125,-
€ 31,25
Recreanten Per jaar € 87,50
Ondersteunende leden Per jaar € 35,-

 

De contributiefacturen worden in de maand juli verzonden aan de jaarbetalers. Leden die niet via automatische incasso betalen worden geacht de factuur in 1 keer te voldoen. Leden die dit niet wensen hebben de mogelijkheid via automatische incasso te betalen. Hiertoe dient een ondertekende machtiging te worden ingeleverd bij de ledenadministratie. Wil je hier gebruik van maken stuur dan voor 1 juli een mail naar ledenadministratie@bsvv.nl zodat een machtiging ter ondertekening kan worden aangeboden. De incasso van de contributie voor het komende seizoen vindt aan het eind van de maanden juli, oktober, januari en april plaats.
 
Bankrelatie Rabobank
IBAN nummer
NL08 RABO 0310 1035 76
 
IBAN nummer 
NL29 RABO 0310 1610 10 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!